Przejdź do treści

Szkolenia w SOPOCIE – PTE o. Gdańsk

Szkolenie wstępne z zakresu BHP jest zobowiązany odbyć pracownik w pierwszym dniu zatrudnienia. Musi to się odbyć jeszcze przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy na stanowisku. Szkolenie BHP okresowe musi być także przeprowadzone dla pracownika, który kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy po określonym czasie. 

Należy także podkreślić, że obowiązek przejścia szkolenia BHP mają także osoby wykonujące zadania służby BHP, a także wszyscy kierownicy, dyrektorzy.  
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową BHP jak również z innymi kursami jakie oferuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. Gdańsk. Istnieje możliwość odbycia szkolenia z dofinansowaniem - więcej informacji na stronie pte.gdansk.pl
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Gdańsku

ul. Armii Krajowej 116/11
81-824 Sopot