Przejdź do treści

Wycena nieruchomości – JRVALUATION.pl

wycena nieruchomości

Za godzinę pracy biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości należy się więc od 55 zł do 302,39 zł. Jeśli jednak owa wycena będzie miała bardziej złożony charakter, wówczas rzeczoznawca może zadecydować o podwyższeniu przedstawionych stawek o 50 proc. Stawki biegłych sądowych podlegają zwiększeniu o kwotę podatku VAT, jeśli biegły jest podatnikiem obowiązanym do rozliczenia tego podatku. Operat szacunkowy czy wycena nieruchomości to dokument sporządzany w formie pisemnej przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego. Oficjalnie i zgodnie z prawem wyceną mieszkań zajmuje się jedynie rzeczoznawca majątkowy. To urzędnik z uprawnieniami, którego ekspertyzy w postaci operatu szacunkowego są wiążące w sądzie, urzędzie skarbowym czy w banku. W tych sytuacjach żadna inna wycena nie jest akceptowana. Jest to kwota, którą kupujący jest w stanie zapłacić za nabycie nieruchomości. W praktyce może być niższa lub wyższa niż wartość rynkowa lokalu.

Przedsiębiorstwo Wycen i Eksperty Majątkowych
JR VALUATION Robert Jażdżewski
ul. Karola Kurpińskiego 19/19
80 – 169 Gdańsk

NIP: 957-061-45-19
REGON: 220391556

Tel.: (+48) 660 388 760
e-mail: wycena@jrvaluation.pl